Kuvituksen anatomiaa. – Anatomy of an Illustration.

Tekeillä olevan novellikuvituksen etenemistä. En ole vielä varma, tulenko käyttämään tätä hahmoa lopullisessa työssä. Tätä tehdessäni on joka tapauksessa saanut hyvää harjoitusta anatomiassa. Sitä ei ole koskaan liikaa, ja minun pitäisi ehdottomasti treenata sitä enemmän ja useammin.

I’m doing an illustration for a short story. I am not sure yet, whether I’ll be using this character in the final version or not. At least I’ve gotten some good practice on anatomy here. There can never be too much of it, and I should really study it more, and more often.

Tags: , ,

Jätä vastaus