Power Pose.

Linkki tätä aihetta käsittelevään artikkeliin. Jutun lopusta löytyy linkki myös Amy Cuddyn TED Talk -videoon.

Link to the article about this subject. The link to the Amy Cuddy’s TED Talk can be found at the bottom of the page.

powerpose

 

Tags: , ,

Jätä vastaus